Foto 1/3
Foto 2/3
Foto 3/3

Omschrijving

BOUWGROND van 16a 80ca te koop

BOUWGROND van 16a 80ca te koop op de Turnhoutsebaan nr 11, Scherpenheuvel-Zichem, op de baan van Diest naar Okselaar.

De bouwgrond heeft een breedte van 21m en een oppervlakte van 16a 80ca en is bestemd voor Open Bebouwing.
De grond is gelegen in een zone voor landelijk wonen.

BOUWVOORSCHRIFTEN RUP :

ZONE VOOR LANDELIJK WONEN

Bestemming
De zone is bestemd voor wonen onder de vorm van eengezinswoningen. De realisatie van zorgwoningen binnen de bestaande woning is toegelaten.
Vrije beroepen en diensten kleiner dan 100 m² vloeroppervlakte zijn toegelaten voor zover de woonfunctie een grotere oppervlakte beslaat.
Het opsplitsen van de woning om meer woongelegenheden te creëren, of het creëren van meergezinswoningen, is niet toegelaten.
Nieuwe handelszaken, diensten, horeca en bedrijvigheid is niet toegelaten.

Verkavelen:
Het verder verkavelen van deze percelen met het oog op het verhogen van het aantal woongelegenheden is verboden.

Bouwvrije afstanden:
Voor het hoofdgebouw gelden volgende minimale bouwvrije afstanden:
 min. 8 m t.a.v. de rooilijn van de N127 en volgens advies afdeling Wegen en Verkeer
 min. 5 m t.a.v. de overige wegen
 min. 3 m t.a.v. de zijdelingse perceelsgrenzen, m.u.v. 1 zijde bij halfopen bebouwing
 min. 10 m t.a.v. de achterste perceelsgrens. Afmeting van de gebouwen:
 Bouwlagen: max. 2 bovengrondse bouwlagen en een dakverdieping
 Kroonlijsthoogte: max. 6 m voor hellende daken, 6,5 m voor platte daken
 Dakhelling tussen 0-45°
 Nokhoogte: de nok ligt nooit hoger dan 5 m gemeten vanaf de kroonlijst
 Bouwdiepte: max. 17 m op gelijkvloers, max. 12 m op deverdieping

Uitzicht van de gebouwen:
Het materiaalgebruik van de gevels en daken dient zodanig gekozen te worden dat ze maximaal rekening houden met de architectuur van het gebouw, het gebouw maximaal kunnen integreren in de omgeving en kan voldoen aan de energienormen die worden opgelegd.
De dakvorm is vrij, maar moet afgestemd zijn op de vormgeving van de aanpalende woningen.

Bijgebouwen:
De totale oppervlakte van alle vrijstaande bijgebouwen, inclusies bestaande vrijstaande bijgebouwen, bedraagt maximaal 40 m² en max. 30% van de tuinzone. De gebouwen zijn max. 3,5 m hoog en worden binnen een straal van 30 m van het hoofdgebouw opgericht. De gebouwen worden op minimaal 1 m van de perceelsgrens ingeplant. Mits akkoord van de aanpalende eigenaar mogen deze ook op de perceelsgrens worden ingeplant. Indien meerdere vrijstaande gebouwen worden opgericht dienen deze gegroepeerd te worden.

VERKOOPPRIJS : NIEUWE VOORWAARDEN : 169.000 €

U kan ons bereiken op 0476/952.716 of dimitri@alvast.be


U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site: [ X ]